Indochina Plaza Hanoi

3 tháp (36, 31, 16 tầng) 1 lửng, 2 tầng hầm

Kết cấu Hầm và Thân
Gói thầu
500 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
KHCN Xây Xựng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
290 ngày.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Ha Noi Residential & Commercial Centre Ltd

Loại hình dự án
Địa điểm

239 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2010

Kết cấu Hầm và Thân
Gói thầu (VN)
500 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
KHCN Xây Xựng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
290 ngày.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG