Khu Chung Cư Cao Cấp Rừng Cọ – Ecopark

5 Khối tháp T1 – T5 cao từ 20 – 25 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)

Loại hình dự án
Địa điểm

Khu Đô Thị Ecopark - Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2011

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG