Lim II Tower (Chợ Đũi)

ベースの3階、アパートの20階、床の総面積が20000平米である。

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

チョーデゥイ商売サービス有限会社

Địa điểm

158号、ヴォーヴァンタン通り、3区、ホーチミン市

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG