Mandarin Garden Residential

2 tầng hầm, 4 khối nhà cao từ 21 – 30 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Golden Gain Vietnam

Loại hình dự án
Địa điểm

Đường Hoàng Minh Giám Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng HN

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2011

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG