Nhà Máy Sợi Màu Brotex

Diện tích đất: 105ha, Diện tích sàn XD: 500,000 m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH Brotex - Trung Quốc

Loại hình dự án
Địa điểm

Khu công nghiệp Phước Đông – Tây Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG