QL.1 – Phủ Lý Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng 23 km QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn Km 215+775 – Km 235+885. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC (bao gồm Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON góp 40%, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (Coteccons) 35%  và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là 25%).

23 km QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn Km 215+775 – Km 235+885

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC

Địa điểm

QL.1 - Phủ Lý Hà Nam

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2014

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG