Tây Hồ View
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty  TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View

Loại hình dự án
Địa điểm

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2022

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG