Thăng Long Number One – Viglacera

3 tầng hầm, 42 tầng lầu và 2 tầng kỹ thuật

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tổng Công ty Viglacera

Loại hình dự án
Địa điểm

Số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2011

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG