Tòa Nhà Văn Phòng Nhà Máy Thép Formosa Hà Tĩnh

3.300 ha

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Địa điểm

Khu kinh tế Vũng Áng, Xã Kỳ Long, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG