Trường Quốc Tế Unis – Hà Nội
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Trường Quốc Tế United Nations - Hà Nội

Loại hình dự án
Địa điểm

Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2010

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG