T&T Vĩnh Hưng

2 tầng hầm, 23 tầng cao, trong đó có 2 tầng trung tâm thương mại, 21 tầng với tổng số 610 căn hộ

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn T&T

Loại hình dự án
Địa điểm

440 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG