Coteccons: Kẻ mộng mơ trong làng xây dựng

“Nhiều ý kiến cho rằng kể từ khi tôi vào Coteccons thì thấy chiến lược của công ty viển vông, bay bổng, hay nói cách khác chúng tôi là những kẻ mộng mơ trong ngành xây dựng. Đúng, chúng tôi là những kẻ mộng mơ, vì nếu không mơ lớn, thì sao có thể bứt …

Coteccons: Kẻ mộng mơ trong làng xây dựng Read More »