OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

胡志明市证券交易所(HOSE)- B座目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2012

项目细节

胡志明市第1郡武文杰路16号
胡志明市证券交易所(Hose)
土地面积1,479 m2,2个地下层和12层楼
钻孔灌注桩、围墙、主体结构、装修、机电
越盾344,000,000,000元
19个月相关项目

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

相关新闻

项目