Trung Tâm Dữ Liệu Dự Phòng (Hose)
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose)

Địa điểm

CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Q.12, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2012

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG