Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity

10.000 m2 bao gồm 1,5 tầng hầm và 5 tầng lầu

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Phát triển Khu phức hợp Thương mại Vietsin

Địa điểm

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2012

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG