Chủ tịch Coteccons hoàn tất mua cổ phiếu CTD

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, ông Bolat Duisenov đã mua vào 570,000 cổ phiếu CTD của CTCP Xây dựng Coteccons. Sau giao dịch, Ông Bolat tăng số lượng cổ phiếu sở hữu lên 0,72% tại Coteccons. Giao dịch mua vào của ông Bolat Duisenov diễn ra trong thời điểm cổ phiếu …

Chủ tịch Coteccons hoàn tất mua cổ phiếu CTD Read More »